Obnovljena ambulanta u Magadenovcu

- Ovaj dvorac, ova zgrada u kojoj je smještena i opremljena dentalna i obiteljska ambulanta za 800 pacijenata, pa slobodno mogu reći, jedna je od ljepših ambulanti u Osječko-baranjskoj županiji, u čiju je obnovu i opremanje uloženo oko 2 milijuna 800 tisuća kuna - istaknuo je Mato Lukić, ravnatelj Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, prigodom radne posjete župana Ivana Anušića općini Magadenovac.

- Oko 5 milijuna kuna županija je uložila u projekte na području ove općine. Uz energetsku obnovu ambulante i zgrade škole, županija je izdvojila sredstva u financiranje zajedničkog projekta besplatni školski obroci za sve osnovnoškolce - rekao je župan Anušić.

- Pred završetkom je gradnja mjesnog doma u Magadenovcu, ja bih rekao polivalentnog objekta, u vrijednosti od gotovo 5 milijuna kuna. Ali, ja više volim govoriti o projektima za ljude, a to su tri projekta Zaželi, gdje imamo 30-tak zaposlenih osoba koji skrbe o 130 korisnika - istaknuo je načelnik Stjepan Živković.

- Uz izgradnju nastavno-sportske dvorane u Marijancima, županija je financirala obnovu OŠ “Hrvatski sokol” Podravski Podgajci, primarnu zdravstvenu zaštitu i obnovu cesta, ili ukupno oko 8 milijuna kuna u protekle četiri godine - rekao je župan Anušić.

- Pored dvorane investirano je u rekonstrukciju i dogradnju vatrogasnog doma i dječjeg vrtića u Marijancima te rekonstrukciju i gradnju vatrogasnog i društvenog doma u Črnkovcima, gdje je vrijednost samo toga projekta 9 milijuna kuna. Započela je i gradnja kanalizacije u Črnkovcima - izvjestio je načelnik Darko Dorkić.

- Oko 3,5 milijuna kuna županija je uložila u projekte na području općine Viljevo i to u energetsku obnovu područne škole u Kapelni, izgradnju i obnovu županijske ceste Kapelna-Kućanci i zajednički projekt besplatne prehrane učenika. U pripremi je i zajednički projekt gradnje ambulante te dva velika sustava za navodnjavanje, koji je u fazi izrade projektne dokumentacije - naglasio je župan.

- U protekle četiri godine u projekte je financirano oko 15 milijuna kuna, među kojima je najznačajniji novoizgrađeni dječji vrtić - rekao je načelnik Dominik Knežević.


Načelnik općine Podravska Moslavina Dominik Cerić pohvalio je izuzetno dobru suradnju sa županijom i upoznao župana s izgrađenim dječjim vrtićem.

- Vrtić je vrijedan 5 milijuna kuna, a izgrađen je sredstvima EU s 3 milijuna kuna i ostatak iz Ministarstva demografije. Zaposlili smo 16 osoba na projektu Zaželi, koje brinu za 96 korisnika. Također, u novom projektu Zaželi zaposlili smo još 5 osoba koje skrbe o starijim mještanima. 

Poslušajte ako ste propustili

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive