Potpora vijeća za nastavak rada vrtića u Črnkovcima

Pod predsjedanjem predsjednika Ivana Mesaroša u Društvenom domu u Marijancima održana je 5. sjednica Općinskog vijeća Općine Marijanci.

Prihvaćena je treća točka dnevnog reda Donošenje II.izmjena i dopuna Proračuna Općine Marijanci za 2021.godinu s projekcijama proračuna za 2022. i 2023.godinu. Glavni razlog izmjene ovog proračuna je prihodovna strana koja se smanjuje za iznos 5.558.000 kn, a shodno tome za isti se iznos mora smanjiti i rashodovna strana. Od toga se na prihode poslovanja odnosi 2.508.000 kuna, a 3.050.000 kuna na prihode od prodaje nefinancijske imovine s tim da su za milijun kuna predvidjeli mogućnost kratkoročnog zaduživanja ukoliko bi to bilo potrebno.

Usvojena je i Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Općine Marijaci za 2021. godinu, dok Odluka o usvajanju Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Marijanci za razdoblje 1.1. do 31.12.2020. godine nije prihvaćena.

Uz podužu raspravu vijećnika tijekom druge točke dnevnog reda, tijekom koje je bilo nazočno i nekoliko mještana Črnkovaca, usvojen je Zaključak o potrebi nastavka rada područnog dječjeg vrtića u Črnkovcima. Osam vijećnika je glasovalo za, a jedan vijećnik je bio suzdržan.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive