Na 8. sjednici Općinskog vijeća Viljeva

Donošenje Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Viljevo bila je druga točka dnevnog reda 8. sjednice vijeća Općine Viljevo koja je od prisutnih osam vijećnika dobila sedam glasova ZA dok je vijećnik iz redova SDSS-a Milorad Maljković glasovao protiv. Upravo zbog te točke dnevnog reda glasovao je i protiv usvajanja dnevnog reda sjednice smatrajući kako ta točka ne bi trebala biti na dnevnom redu, jer pašnjaci nisu uređeni i kako se pojedinim osobama pogodovalo oko davanja pašnjaka. Nakon glasovanja, točka je ipak ostala na dnevnom redu, a o njoj su govorili načelnik Dominik Knežević i predsjednik Općinskog vijeća Tomislav Mađarić. Radi se o tri čestice, dvije na području katastarske općine Kapelna i jedna u katastarskoj općini Viljevo sveukupne površine 130 hektara 69 ari i 14 četvornih metara. Načelnik Dominik Knežević je istaknuo kako jedinstvena cijena za sve zajedničke pašnjake u Republici Hrvatskoj iznosi 250 kuna po hektaru.

Zakup se raspisuje na rok od 10 godina s mogućnošću višekratnog produljena za isto razdoblje.Svaki odabrani ponuditelj dobiva u zakup fizički neodređeni dio zajedničkog pašnjaka u površini proporcionalnoj broju uvjetnih grla stoke. Pravo na zakup dijela površine zajedničkog pašnjaka proporcionalno se smanjuje do utvrđenog maksimalnog broja uvjetnih grla stoke i peradi svim ponuditeljima, osim onima koji su podnijeli zahtjev za manje od 20 uvjetnih grla stoke i peradi.

Predsjednik vijeća Tomislav Mađarić je istaknuo kako prednost pri odabiru imaju ponuditelji s prebivališem odnosno sjedištem na području Općine Viljevo gdje se zajednički pašnjak nalazi najmanje dvije godine do objave javnog natječaja.

- Nakon provedenoga natječaja i donošenja određenih odluka o tome tko je zadovoljio uvjete i ima pravo aplicirati za određeni broj hektara, sve osobe na pojedinoj čestici moraju između sebe sklopiti sporazum - istaknuo je načelnik Knežević.

Zakupnina za zakup zajedničkih pašnjaka plaća se godišnje. Za prvu godinu plaća se u roku od 15 dana od dana uvođenja u posjed u visini razmjernoj razdoblju koje je preostalo do isteka godine, a za svaku sljedeću godinu zakupnina se plaća do kraja prosinca tekuće godine.

Nakon dobivenog pozitivnog mišljenja Županije i suglasnosti Ministarstva, Općina će raspisati javni natječaj.

Na sjednici vijeća je donijeta i Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja u Projekt "Opremanje Društvenog doma u Kapelni", donijet Kodeks ponašanja članova općinskog vijeća, prihvaćeno izvješće načelnika za razdoblje od 20.svibnja do 31.prosinca2021.godine te izvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Viljevo u području prirodnih nepogoda za 2021.godinu. Pod točkom pitanja i prijedlozi vijećnika načelnik Knežević je govorio o aktualnim projektima. Sjednica je po prvi puta održana u digitalnom obliku, odnosno svi su vijećnici dobili tablete na kojima mogu pratiti tijek sjednice.


Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive