Gradsko vijeće o izvršenju proračuna

Proračun grada Donjeg Miholjca donesen je prošle godine u iznosu od 60 milijuna kuna prihodovnoj i 66,5 milijuna kuna na rashodovnoj strani. Međutim tijekom godine dogodila su se dva rebalansa proračuna tako da je prema posljednjim izmjenama i dopunama proračun što se tiče prihoda smanjen na 42 milijuna kuna uz 44 milijuna kuna izdataka.

Unutar ukupnih prihoda i primitaka, prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 38 milijuna kuna. U okviru prihoda najveći su bili od kapitalnih pomoći u iznosu od 22,6 milijuna kuna, slijede prihodi od poreza 8,5 milijuna kuna, prihodi od imovine 2,6 milijuna kuna te ostali prihodi u koje se ubrajaju prihodi od uporabnih i administrativnih pristojbi, prihodi od prodaje roba i usluga, od donacija, prihodi od kazni, te upravne mjere i ostali prihodi.

Najveći iznosi na rashodovnoj strani otpadaju na materijalne rashode i rashode za zaposlene, subvencije, pomoći unutar općeg proračuna i naknade građanima i kućanstvima. Ostali rashodi odnose na tekuće donacije zdravstvenim, neprofitnim udrugama, udrugama građana te kapitalne pomoći trgovačkim društvima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Tu se nalaze i tekuće kapitalne donacije iz EU sredstava udrugama koje su partneri u programu, te kapitalne donacije građanima kao i potpora za stambeno zbrinjavanja mladih obitelji – rečeno je na posljednjoj sjednici gradskog vijeća.

Prigodom podnošenja izvješća o radu gradonačelnika za proteklu godinu gradonačelniku Goranu Aladiću predsjednik gradskog vijeća Dražen Trcović je postavio pitanje o ukupnim investicijama u bivšem mandatu i dijelu sadašnjeg. Gradonačelnik Aladić je investicije procijenio na oko 140 milijuna kuna. Na primjedbu Dražena Trcovića da se moglo i više pogotovo poslije fiskalnog izravnanja od strane države gradonačelnik je rekao kako te stvari treba zbrajati na kraju mandata te da neki projekti zbog administrativnih procedura teku sporije.

Od niza vijećničkih pitanja izdvajamo pitanje financiranja gradnje vrtića u Rakitovici na koje je odgovorio gradonačelnik Goran Aladić rekavši kako je ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo natječaj u vrijednosti od milijardu i 200 milijuna kuna, a da bi grad za sada mogao povući oko 2,8 milijuna kuna.

Na pitanje o puštanju vode u ornitološki rezervat Potpanj koje postavio vijećnik Nenad Perić odgovorio je predsjednik vijeća Dražen Trcović. Rezervat je od velikog značaja budući da na donjomiholjačkom području ima što stalno što u seljenju oko 230 vrsta ptica.

- Radi se trenutno projektna dokumentacija i da se voda dovede preko Stare Drave i kanala, a ne preko ribnjaka - rekao je Trcović.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive