Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini

Grad Donji Miholjac je u petak 15. srpnja 2022. godine objavio Javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Donjeg Miholjca u 2022. godini.

Korisnici  potpora su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, koja imaju prebivalište, odnosno sjedište ili proizvodne kapacitete na području Grada Donjeg Miholjca, koji nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu i Republici Hrvatskoj, a ispunjavaju i druge uvjete iz Programa.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća sljedeće subjekte iz poljoprivrede:

  • obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
  • obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
  • trgovačko društvo, udruga ili zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti

Kao prihvatljiv trošak po ovom Javnom pozivu priznaju se troškovi  nastali  nakon 1. siječnja 2022. godine koji su  plaćeni  do podnošenja zahtjeva transakcijski putem računa poljoprivrednog gospodarstva uz R-1 račun koji sadrži  naziv poljoprivrednog gospodarstva prijavitelja.

Potpore se mogu ostvariti na temelju raspisanih sljedećih mjera:

MJERA 1.  Potpore za sufinanciranje  premija osiguranja ratarskih, voćarskih i povrtlarskih kultura od nepovoljnih vremenskih uvjeta

MJERA 2.  Potpora za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče

MJERA 3.  Potpora za kupnju plastenika i staklenika te opreme za iste

MJERA 4. Potpora za očuvanje pčelinjeg fonda

MJERA 5.  Potpora za nabavu voćnih sadnica i loznih cijepova

MJERA 6.  Sufinanciranje kontrole plodnosti tla

MJERA 7.  Potpora za nabavku opreme, alata i strojeva za razvoj primarne poljoprivredne proizvodnje

MJERA 8. Subvencioniranje  kamatne stope za kreditiranje sjetve i stočarske proizvodnje

MJERA 9. Potpora za nabavu i postavljanje sustava za navodnjavanje

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 400.000,00 kuna.

Po ovom Javnom pozivu jedan korisnik može podnijeti prijave za više Mjera u istoj kalendarskoj godini, a najviši iznos potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj godini iznosi 20.000,00 kuna.

Zahtjevi  za potporu   po ovom Javnom pozivu podnosi se na propisanim obrascima i uz priloženu svu potrebnu dokumentaciju  najkasnije do 15.12.2022. godine, odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca za 2022. godinu.

Propisane  obrasce prijave zainteresirani mogu dobiti u Gradu Donjem Miholjcu, Vukovarska 1, Donji Miholjac  ili preuzeti na internetskim stranicama Grada www.donjimiholjac.hr  .

Ispunjenu prijavu  za korištenje sredstava i pripadajuća dokumentacija dostavlja se osobno ili preporučenom poštom na adresu: Grad Donji Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji Miholjac, Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove s naznakom „Prijava na javni poziv za dodjelu potpora u poljoprivredi Grada Donjeg Miholjca  u 2022. godini“ i broj Mjere na koju se prijavljuje.

Za više detalja o Javnom pozivu pogledajte ovdje.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive