Gradsko vijeće o ostvarenju proračuna

U prvom šestomjesečnom razdoblju ove godine grad Donji Miholjac ostvario je ukupne prihode od poslovanja u iznosu 16.933.036 kuna, a od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 21.883 kune.

Najveći prihodi bili su s naslova poreza, približno 60 posto planiranih sredstava, ili za oko dvanaest posto više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Pomoći čine 7,3 milijuna kuna, ili približno 20 posto, od čega se najveći dio odnosi na financijsko izravnanje.

U rashodima poslovanja koji iznose oko 11 milijuna kuna, približno 3,8 milijuna kuna se odnosi na zaposlene i materijalne rashode.

Na devetoj sjednici gradskog vijeća Donjeg Miholjca izvješće o šestomjesečnom izvršenju proračuna podnio je gradonačelnik Goran Aladić.

Grad Donji Miholjac nastavlja i ove godine s Programom mjera za stambeno poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih osoba.

Mjerama propisanim ovim programom utjecati će se dugoročno na uravnoteženje dobne strukture i održavanje prostorne ravnoteže stanovništva u smislu povećanja udjela mlađeg stanovništva što bi za posljedicu imalo revitalizaciju grada Donjeg Miholjca.

Program u iznosu 670.000 kuna obuhvaća četiri mjere. Prva se odnosi na pomoć za kupnju građevinskog zemljišta, ili stambenog objekta na području grada u iznosu 40.000 kuna po obitelji. Isti iznos predviđen je za gradnju obiteljske kuće, dok se za poboljšanje uvjeta stanovanja ulaganjem u rekonstrukciju kuće, ili stana može ostvariti 20.000 kuna. Pomoć za priključke na vodovodnu, plinsku i električnu mrežu predviđena je u iznosu do najviše 8.500 kuna.

Na sjednici je jednoglasno prihvaćen i Program mjera za poticanje razvoja poduzetništva u 2022. godini, koji predviđa potpore za projekte poduzetništva žena, mladih poduzetnika, poduzetnika početnika, za očuvanje tradicionalnih zanimanja, za obrazovanje i osposobljavanje te polaganje majstorskih i stručnih ispita, za sudjelovanje na sajmovima i prezentacijama, za najam poslovnog prostora i za financiranje pripreme i kandidiranje projekata.

Ukupna novčana sredstva predviđena su u iznosu od 300.000 kuna.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive