Usvojena izvješća o ostvarenju proračuna i radu načelnika

Više od 9 milijuna 200 tisuća kuna prihoda ostvarila je općina Magadenovac u prvom polugodištu ove godine, što je 54 posto godišnjeg plana prihoda u iznosu 17 milijuna kuna. Istodobno ukupni rashodi iznose 4 milijuna 712 tisuća kuna.

Prema riječima Vere Katančić, računovodstvene referentice za knjigovodstvo i proračun u izvještajnom razdoblju ostvareno je više od 2 milijuna kuna kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava. Značajna stavka prihoda i dalje je naknada za eksploataciju mineralnih sirovina, ili "naftna renta" ostvarena u iznosu 3 milijuna 256 tisuća kuna i stavka fiskalnog izravnanja u iznosu milijun 284 tisuće kuna.

Najznačajnije stavke rashoda su: materijalni rashodi u iznosu 2 milijuna 180 tisuća kuna, naknade građanima i kućanstvima približno milijun kuna i tekuće donacije u iznosu 735 tisuća kuna.

Na 10. sjednici Općinskog vijeća Magadenovac, koju je vodio predsjednik Velibor Azenić, vijećnici su jednoglasno prihvatili izvješće o ostvarenju proračuna i izvješće o radu načelnika Stjepana Živkovića za prvo polugodišnje razdoblje.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

Email: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Novinari: 031 631-529
Tehničari: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije

© Radio Donji Miholjac

design & hosting by Medialive