Na sjednici Općinskog vijeća Marijanaca

Na sjednici Općinskog vijeća Marijanaca

Jelena Bočkinac s kandidacijske liste grupe birača Ivana Mesaroša razriješena je dužnosti zamjenika predsjednika Općinskog vijeća. Novom je Odlukom za zamjenika imenovan Kruno Belošević s kandidacijske liste Hrvatske demokratske zajednice.

Imenovano je Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Marijanci. Povjerenstvo čini sedam članova: po jedan predstavnik pravne, geodetske i agronomske struke, dva predstavnika Općinskog vijeća, predstavnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije te predstavnik Ministarstva poljoprivrede. To su Ivica Walz, Nikola Pandurić, Ana Prevolšek, Ivan Mesaroš, Ana Mužar Dubrović, Dijana Barišić i Snežana Numanović. Usvojena  je Odluka o dopuni Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH na području Općine Marijanci.

Prihvaćena je Odluka o kratkoročnom zaduživanju Općine Marijanci u 2023. godini. Odluka je donesena radi održavanja tekuće likvidnosti na rok do 12 mjeseci za dopušteno prekoračenje u iznosu do 265 tisuća eura. Vijećnici su donijeli Odluku o plaći, naknadi i drugim pravima načelnika Općine Marijanci. Osnovica za obračun plaće načelnika koji dužnost obavlja profesionalno iznosi 516,29 eura, dok je koeficijent za obračun plaće 3,60. Donijeta je i Odluka o visini naknade za predsjednika i zamjenika predsjednika te članove Općinskog vijeća Općine Marijanci. Za predsjednika Općinskog vijeća naknada će mjesečno iznositi 70,00 eura, za zamjenika 60,00 eura, a za vijećnika 50,00 eura. Također, donijeta je i odluka o naknadi članovima odbora, povjerenstava, komisija i drugih stalnih i povremenih radnih tijela Općine Marijanci. Prema toj se odluci utvrđuje naknada za rad u neto iznosu 20,00 eura po održanoj radnoj sjednici.

Live stream

Kontakt info

Radio Donji Miholjac d.o.o.

Trg Ante Starčevića 5/1
31540 Donji Miholjac

E-mail: rdm@rdm.hr 

Marketing: 031 631-834
Računovodstvo: 031 631-835
Redakcija: 031 631-529
Režija: 031 631-199

O nama

Program RDM-a pripremaju i vode novinari, spikeri i voditelji:

Daliborka Đurišić, Ivan Korov

i Vlado Perković (glavni urednik),

tehničari-realizatori:

Zlatko Fekete i Siniša Perković.

Računovodstvo / Administracija: Verica Kuljovski

Slušajte nas i uživajte!

Radio kojem se vjeruje!


Opširnije